Бухановська Тетяна Миколаївна

Лікар загальної практики-сімейний лікар, кандидат медичних наук

Стаж роботи: 20 років

Проводить такі процедури:

Рейтинг лікаря

Вартість прийому
від 350 грн

Університетська клініка Київ, вул. Львівська, 49

Освіта

2000 р. – закінчила з відзнакою Донецький державний медичний університет імені М. Горького за спеціальністю «Лікувальна справа»
2001 р. – закінчила навчання в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія»
2007-2010 р. – навчання в аспірантурі при ГУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
14 жовтня 2011 р. – в спецраді Д 26.613.07 при НМАПО ім. П. Л. Шупика МОЗ України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Медико-соціальне обгрунтування оптимізації функціонально-організаційної моделі збереження та поліпшення здоров’я школярів великого промислового міста» за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина
2016 р. – стажування на робочому місці в лабораторії експертизи професійної придатності ГУ «Республіканський науково-практичний центр медичної експертизи та реабілітації» (м. Мінськ, Білорусь)
2019 р. – пройшла вузькопрофільне медичне стажування, Медичний університет м. Люблін (Польща).
2019 р. – отримала вчене звання доцента.

Брала участь в проектах Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва «Комунікації в сфері репродуктивного здоров’я, здоров’я матері і дитини (РЗЗМД)», Фонду народонаселення ООН, USAID.

  • Відзначена подякою МОЗ України спільно з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за:  особистий внесок в розвиток ефективного консультування вагітних фахівцями загальної практики первинної медико-санітарної допомоги (2015);
  • вдячність від USAID за багаторічну співпрацю з Програмою USAID «Здоров’я жінок України», професійний і вагомий внесок у поліпшення послуг з питань планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я (2016);
  • вдячність МОЗ України спільно з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за особистий внесок в розвиток і поліпшення якості програми імунізації населення України (2016);
  • вдячність МОЗ України спільно з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за особистий внесок в розвиток і поліпшення якості програми імунізації населення України (2017).

Має перші категорії за спеціальностями «Педіатрія», «Організація і управління охороною здоров’я», «Загальна практика – сімейна медицина».

Список публікацій

1. Мальцева Л. О., Северин Г. К., Бухановська Т. М., Мальцева О. М., Тарасов Д. В. Значення інформаційного забезпечення для процесу управління педіатричним об’єднанням // Актуальні проблеми реформування охорони здоров’я (матеріали науково-практичної конференції 25 грудня 2003 р.), Донецьк, 2003. – С. 42-48
2. Северин Г. К., Мальцева О. М., Бухановська Т. М., Тарасов Д. В.Влияние социально-гигиенических факторов на инвалидность детского населения // Актуальні проблеми реформування охорони здоров’я (матеріали науково-практичної конференції 25 грудня 2003р.), Донецьк, 2003. – С.48-52
3. Мальцева О. М., Северин Г. К., Бухановська Т. М., Тарасов Д. В.Анализ заболеваемости детей промышленного города в динамике трехлетнего наблюдения // Охорона здоров’я : проблеми та перспективи (матеріали науково-практичної конференції 22 січня 2004р.), Донецьк, 2004. – С.27-30
4. Мальцева Л. О., Северин Г. К., Бухановська Т. М., Мальцева О. М., Сорокіна Л.П.Акушерсько-терапевтично-педіатричні комплекси як заклади з удосконалення анте- та інтранатальної патології плоду // Охорона здоров’я великого промислового регіону: організаційні підходи до удосконалення (матеріали науково-практичної конференції 25 березня 2004р.), Донецьк, 2004. – С.11-14

5. Мальцева Л. О., Мальцева О. М. , Северин Г. К., Бухановська Т. М., Березовська С. О., Ліхобабіна О. О.Своєчасність та адекватність нагляду за станом здоров’я дітей першого року життя – запорука його успішної реабілітації // Актуальні питання охорони здоров’я Донбасу (матеріали науково-практичної конференції 22 вересня 2004р.), Донецьк, 2004. – С.12-15
6. Мальцева О. М., Бухановська Т. М.Стан здоров’я дітей промислового міста та шляхи його поліпшення // Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини (материали науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 350-річчю міста Харкова 23 листопада 2004р.), Харків, 2004 – С.56-57
7. Мальцева О. М., Бухановська Т. М.Динаміка спостереження за дітьми з ураженнями нервової системи та їх реабілітація // Вестникгигиены и эпидемиологии. – Т.8. – №1. – 2004. – С.9-13
8. Мальцева Л. О., Северин Г. К., Бухановська Т. М., Мальцева О. М., Тарасов Д.В.Организациясистемыкачествамедицинскойпомощидетскомунаселению в границахпедиатрическогообъединения // Современна япедиатрия. – №1(2). – 2004. – С.23-26
9. Мальцева Е. Н., Бухановская Т. Н. Організація роботи з своєчасному виявленню та соціального захисту безпритульних дітей великого промислового міста // Вопросы здравоохранения Донбасса, Донецк, 2005. – Выпуск 10 – С.75-78
10. Прохоров Є. В., Мальцева Л. О., Мальцева О. М., Бухановська Т. М.Динаміка формування серцево-судинної патології серед дітей Донецького регіону // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – №1 (86). – С.13-16
11. Прохоров Є. В., Мальцева Л. О., Мальцева О. М., Бухановська Т. М.Морфофункціональний стан серця у дітей промислового міста з синдромом дисплазії сполучної тканини та фактори, що його визначають // Проблеми військової охорони здоров’я. – Збірник наукових праць Української військово-медичної академії. – Випуск 16. – 2006. – С.525-529
12. Прохоров Є. В., Мальцева Л. О., Мальцева О. М., Бухановська Т. М.Морфофункціональний стан серця у дітей промислового регіону та фактори, що його визначають // Питання експериментальної та клінічної медицини. – Збірник статей. – 2006. – Випуск 10.-Т.2.-С.151-156
13. Агарков В. І., Бухановська Т. М., Мальцева Л. О., Северин Г. К. Аналіз загальної та первинної інвалідності у дітей, які страждають на хвороби систем кровообігу, та її профілактика // Україна здоров’я нації.- 2007.- №1.- С.46-49
14. Бухановська Т. М. Фактори впливу на здоров`я дітей шкільного віку великого промислового міста (за даними анкетування школярів) // Матеріали IV з`їзду спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров`я, 23-25 жовт.2008 р., м.Житомир. – Київ-Житомир, 2008. – Т.1. – С. 21-23
15. Бухановська Т. М. Екологічна характеристика міста Макіївки Донецької області // Україна здоров`я нації. – 2008. – №2(6). – С.196-199
16. Бухановська Т. М. Фактори впливу на здоров’я дітей шкільного віку великого промислового міста (за даними анкетування школярів) // Главныйврач. – 2008. – №11(91). – С.47-48
17. Слабкий Г. О. Шевченко М. В. Волошина У. В. Бухановська Т. М.Необхідні обсяги видатків на виходжування новонароджених з екстремально малою вагою // Тези доповідей XII конгресу світової федерації Украйнських лікарських товариств, 25-28 вересня 2008р. м.Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ-Київ-Чікаго, 2008. – С.568-569.
18. Бухановська Т. М.Динаміка показників дитячої інвалідності у великому промисловому місті та фактори, які її визначають // Україна.Здоров’я нації. – 2009. – №1-2 (9-10). – С.122-124.
19. Бухановська Т. М. Якимець В. М.Динаміка демографічних показників стану здоров’я населення великого промислового міста Макіївки у порівнянні з показниками по Україні та Донецькій області //Здоровьеженщины. – К., 2009. – №10 (46). – С.33-37.
20. Бенет М. В., Бухановська Т. М.Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Кіровоградська область // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2008 рік – К., 2009. – С.202-204.
21. Ященко В. І., Бухановська Т. М.Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Чернігівська область // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2008 рік – К., 2009. – С.257-261.
22. Бенет М. В., Бухановська Т. М.Аналітичний розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Кіровоградська область // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2008 рік – К., 2009. – С.266-272.
23. Ященко В. І., Бухановська Т. М. Аналітичний розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Чернігівська область // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2008 рік – К., 2009. – С.357-371.
24. Цукровий діабет // Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації». 2008; за ред. В. М.Князевича, Г. О.Слабкого. Колектив авторів – К., 2009. – С.52-54
25. Боротьба з хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної тканини // Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації». 2008; за ред.. В.М.Князевича, Г.О.Слабкого. Колектив авторів – К., 2009. – С.51-52
26. Здоров’я дітей та молоді // Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації». 2008; за ред.. В. М. Князевича, Г.О.Слабкого. Колектив авторів – К., 2009. – С.27-30
27. Дудіна О. О., Гойда Н. Г., Моісеєнко Р. О.,Лізунова Г. І.,Бухановська Т. М.Діяльність служби охорони матері і дитини в Україні // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2009 рік / за ред. З. М.Митника / – К., 2010. – С.210-238.
28. Критерії класифікації закладів охорони здоров’я за рівнями надання медичної допомоги. Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров’я України – К. : МОЗ України, 2010. – 24 с. Слабкий Г. О., Лехан В. М., Лисак В. П., Ященко Ю. Б., Шевченко М. В., Бойко В. Я., Пархоменко Г. Я., Валієв О. А., Бухановська Т. М.
29. Дудіна О. О., Осташко С. І.,Бухановська Т. М.Стан впровадження клінічних протоколів у роботу закладів педіатричної служби // Медичні перспективи. – 2010. – Т. XV. – №1. – С.43-46.
30. Моісеєнко Р. О., Соколовська Я. І., Кульчицька Т. К., Бухановська Т. М. Аналіз та тенденції захворюваності дитячого населення України // Современная педиатрия. – 2010. – №3(31). – С. 13-17
31. Бухановська Т. М. Медико-демографічна характеристика великого промислового міста Макіївки Донецької області // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2009. – № 1. – С. 14–19.
32. Бухановська Т. М., Збітнева С.  В.Вплив екологічних факторів на стан здоров’я випускників загальноосвітніх навчальних закладів промислового міста // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2011. – №1(13). – С. 75-76.
33. Бухановська Т. М.Результати соціологічного дослідження серед підлітків // Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій (Матеріали науково-практичної конференції). Херсон, 26-27 травня 2011 р.: – ПАТ «Херсонська міська друкарня». – 2011. – С. 34-36.
34. Цукровий діабет Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації». 2010; за ред. І. М.Ємця, Г. О.Слабкого. Колектив авторів – К., 2011. – С.71-74
35. Бухановська Т. М., Мальцева Л. О., Якимець В. М. Функціонально-організаційна модель збереження та поліпшення здоров’я школярів великого промислового міста // Україна. Здоров’я нації. – 2011. – №2 (18). – С.108-112.
36. Діденко Л. О., Бухановська Т. М.Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Вінницька область // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2010 рік – К., 2011. – С.229-233.
37. Павлюк П. О., Бухановська Т. М.Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Сумська область // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2010 рік – К., 2011. – С.253-258.
38. Діденко Л. О., Бухановська Т. М.Аналітичний розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Вінницька область // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2010 рік – К., 2011. – С.268-275.
39. Павлюк П. О., Бухановська Т. М. Аналітичний розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Сумська область. // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2010 рік – К., 2011. – С.440-445.
40. Дудіна О. О., Гойда Н. Г., Моісеєнко Р. О., Лізунова Г. І., Бухановська Т. М., Осташко С. І. Аналіз діяльності служби охорони матері та дитини в Україні // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2010 рік – К., 2011. – С.118-149.
41. Бухановська Т. М., Мальцева Л. О.Оцінка негативних факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров’я дітей промислового міста (аналітичний огляд) // Современнаяпедиатрия. – 2012. – №1 (41). – С.155-158
42. Бухановська Т. М., Мальцева Л. О., Андрейчин Л. В. Стан здоров’я сучасних школярів, шляхи його збереження та поліпшення // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – №1 (21). – С. 44-50
43. Бухановська Т. М., Мальцева Л. О., Габорець Ю. Ю., Андрейчин Л. В. Стан здоров’я школярів у великому промисловому місті та характеристика факторів, що його формують // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2012 р. – 2012. – №1 (17). – С.96-97
44. Слабкий Г. О., Слабкий Г. О., Бухановська Т. М., Мальцева Л. О. Оцінка фізичного розвитку сучасних випускників загальноосвітніх закладів великого промислового міста // Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції). м. Херсон, 6-8 вересня 2012 р.: – с. 162-164
45. Бухановська Т. М., Габорець Ю. Б., Андрейчин Л. В., Матвієнко І. М. Характеристика стану здоров’я дитячого населення України // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2011 рік / За ред.. Р. В. Богатирьової. – К., 2012. – С. 65-80.
46. Бортко М. П., Бухановська Т. М. Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Одеська область // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2011 рік / За ред.. Р.В. Богатирьової. – К., 2012. – С. 322-333.
47. Хотіна С. Г., Бухановська Т. М.Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Миколаївська область // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2011 рік / За ред.. Р.В. Богатирьової. – К., 2012. – С. 315-322.
48. Бортко М. П., Бухановська Т. М. Аналітичний огляд розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Одеська область // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2011 рік / за ред. Р. В. Богатирьової. – К., 2012. – С. 420-431
49. Хотіна С. Г., Бухановська Т. М.Аналітичний огляд розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Миколаївська область // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2011 рік / за ред. Р.В. Богатирьової. – К., 2012. – С. 410-419
50. Бухановська Т. М., Кризина Н. П. Цукровий діабет // Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації». 2002-2011 / МОЗ України, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»; за ред. Р. О. Моісеєнко, Г. О. Слабкого – К., 2012. – С. 106-110
51. Бухановська Т. М., Киричук І. М. Збереження здоров’я в старості // Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації». 2002-2011 / МОЗ України, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»; за ред. Р.О. Моісеєнко, Г. О. Слабкого – К., 2012. – С. 71-75
52. Бухановська Т. М., Авраменко О. І., Мальцева Л. О. Стан здоров’я дітей промислового регіону та фактори, що його формують // Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції). м. Херсон, 6-8 вересня 2012 р.: – с. 14-19
53. Слабкий Г. О., Бухановська Т. М., Мальцева Л. О. Оцінка фізичного розвитку сучасних випускників загальноосвітніх закладів великого промислового міста // Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції). м. Херсон, 6-8 вересня 2012 р.: – с. 162-164
54. Садеков І. А., Мальцева Л. О., Бухановська Т. М. Фармакопунктура в комплексній терапії невропатій у дітей // Рефлексотерапія в Україні: досвід та перспективи. Збірник праць (Ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті професора Є.Л. Мачерет та 35-річчя від заснування рефлексотерапії в Україні), м. Київ, 4-5 жовтня 2012 р.; під ред.. Коваленко О.Є., Коркушко О.О. – К., 2012. – С. 194-196.
55. Смаль Б. О., Бухановська Т. М. Веселова Т. В. Сучасні аспекти етіології та клінічної діагностики системного червоного вовчака: аналітичний огляд наукової літератури // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2012. – №5. – С.6-11.
56. Сухіна Л. О., Лисенко Г., Мальцева Л., Бухановська Т.Хронічні рецидивуючіувеїти у дітей, обумовлені персистуючими внутрішньоклітинними інфекціями // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2012. – №6 (39). – С.19-21.
57. Сухіна Л. О., Юліш Є. І., Лисенко Г. Г., Мальцева Л. О., Бухановська Т.М.Особливості діагностики та клінічного перебігу хронічних рецидивних увертів у дітей на фоні персистуючої внутрішньоклітинної інфекції // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – №1 (25) – С. – 50-53
58. Бухановська Т. М., Смаль Б. О. Сучасні підходи до диференціальної діагностики синдрому блювання у дітей // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2013. – №2 (41). – С. 21 – 25.
59. Бухановська Т. М., Мальцева Л. О. Сучасні підходи сімейного лікаря до збереження та поліпшення здоров’я дітей // Сімейна медицина (Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сімейной медицини в Україні»), м. Київ, 24-25 жовтня 2013 р. – №4 (48). – 2013. – С. 161
60. Гойда Н. Г., Голубчиков М. В., Матюха Л. Ф., Бухановська Т. М.Організація охорони здоров’я // Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики-сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / під ред.. академіка НАМН України, проф.. Вороненка Ю. В., проф.. Лисенка Г.І. – К., 2013. – С. 21-25
61. Сухина Л. А., Лысенко А. Г., Бухановская Т. Н., Мальцева Л. А. Факторы риска изменений глазного дна у новорожденных // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. – 2013. – №3. – С. 100-103.
62. Сухина Л.А., Лысенко А.Г., Бухановская Т. Н. Изменения глазного дна у новорожденных и факторы, обуславливающие их возникновение // Архів офтальмології України. – 2013. – №1 (1). – С. 110-112.
63. Юлиш Е. И., Сухина Л. А., Лысенко А. Г., Бухановская Т.Н.Особенности клинического течения и диагностики заболеваний глаз у детей, обусловленных персистирующими внутриклеточными инфекциями // Здоровье ребенка. – 2013. – №7 (50). – С. 28-31.
64. Матюха Л. Ф., Слабкий Г. О., Бухановська Т. М. Результати соціологічного дослідження інтернів щодо їх готовності до надання первинної медичної допомоги дитячому населенню // Україна. Здоров’я нації. – 2014. – №2 (30) – С. 52-61
65. Слабкий Г. О., Бухановська Т. М. Збереження здоров’я підростаючого покоління на етапі реформування системи охорони здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – №2. – С. 23-29
66. Бухановська Т. М., Мальцева Л. О.Сучасні підходи сімейного лікаря до збереження та поліпшення здоров’я дітей // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій». Херсон: – ПП «РА «Ельф»». – 2014. – С. 1-3.
67. Організація підготовки лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» на базах стажування протягом заочного етапу навчання // Організація підготовки лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» на базах стажування протягом заочного етапу навчання / за ред. Гойди Н. Г., Матюхи Л. Ф., Хіміон Л. В., Шекери О. Г. та інші. – Київ: Наша родина плюс, 2014. – 152 с.
68. Матюха Л. Ф., Сіліна Т. М., Бухановська Т. М., Тараш В.А.Роль мультидисциплінарного підходу при навчанні лікарів на циклах спеціалізації за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» // Сімейна медицина – 2014. – №5 (55). – С. 127-128
69. Бухановська Т. М., Сіліна Т. М.Формування здорового способу життя у дітей – основа майбутнього // ІІІ міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я», м. Київ, 14-16 жовтня 2014. – С. 81.
70. Авраменко Н.Л., Бухановская Т.Н., Кузнецов Д.А.Особенности проведения реабилитационных мероприятий инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного апарата в условиях Всеукраинского центра профессиональнойреабилитацииинвалидов // Медико-социальная экспертиза и реабилитация: сб. науч. ст. / подобщ. ред. В. Б. Смычка. – Минск: А. Н. Вараксин, 2015. – С. 80-82
71. Силина Т. Н., Бухановская Т. Н., Тараш В.А., Базась Е.С., Толочко Є.Ю.Спазмолитическаятерапия в лечениипервичнойдисменореи // Здоров’я України. Медична газета. – №23 (348). – 2014. – С. 1
72. Матюха Л. Ф., Титова Т. А., Бухановська Т. М., Смаль Б. О. Порівняльна характеристика якості медичного супроводу пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу // Семейная медицина. – 2015. – №4 (60). – С. 126-129
73. Невідкладна медична допомога у загальній лікарській практиці: навч. посіб. Для лікарів інтернів, лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти та сімейних лікарів / І. С. Зозуля, Л. Ф. Матюха, С. В. Білецький [та ін..]. – Київ : Наша родина плюс, 2015. – 496 с.
74. Матюха Л. Ф., Титова Т. А., Бухановська Т. М., Смаль Б.О. Цукровий діабет І типу в молодих осіб та дорослих. Стан імплементації уніфікованих стандартів медичної допомоги // WiadomosciLekarskie. – 2016, 69, 3 (cz.ІІ), 465-470
75. Сіліна Т. М., Бухановська Т. М., Паламарчук Д. В. Вплив медико-соціальних факторів на репродуктивне здоров’я дівчаток-підлітків // Україна. Здоров’я нації. – 2016. – №3 (39). – С. 36-41
76. Матюха Л.Ф., Тиш О.Б., Бухановська Т.М.Фактори ризику зниження захисних механізмів дихальних шляхів у підлітків // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Науково-практичний журнал. – Тернопіль. – 2016. – № 1 (25). – С. 37-40
77. Сіліна Т. М., Бухановська Т. М., Паламарчук Д. В. Репродуктивне здоров’я дівчаток-підлітків з високим рівнем стресу // Актуальні питання медичної реабілітації та рефлексотерапії у взаємодії лікарів первинної та вторинної ланок медичної допомоги / збірник праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. Київ, 29-30 вересня. – 2016. – С. 36-37
78. Матюха Л. Ф., Титова Т. А., Бухановська Т. М., Смаль Б. О.Цукровий діабет I типу в молодих осіб та дорослих, стан імплементації уніфікованих стандартів медичної допомоги // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2016. – № 1. – С. 13-17.
79. Матюха Л. Ф., Орловська Н. В., Бухановська Т. М.Профілактика розвитку артеріальної гіпертензії у підлітків з наявними факторами ризику в умовах сільської амбулаторії // Сімейна медицина. Науково-практичний журнал. – 2016. – №4 (66). – С. 60-66
80. Сіліна Т. М., Бухановська Т. М.Інтеграція надання медичної допомоги підліткам та молоді на принципах «дружнього підходу» в роботі спеціалістів первинної ланки охорони здоров’я // ІІІ-я Всеукраїнська конференція науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання та перспективи розвитку медичної допомоги і соціальних послуг підліткам та молоді на принципах «дружнього підходу» в Україні» / Тези. Київ, 29 листопада – 1 грудня. – 2016. – С.30-33
81. Матюха Л. Ф., ТитоваТ. А., Бухановська Т. М., Смаль Б. О. Цукровий діабет I типу в молодих осіб та дорослих. Стан імплементації уніфікованих стандартів медичної допомоги // Здоров’я українців в руках сімейного лікаря : зб. робіт сучасн. наук.-практ. конф. з між нар. участю, м. Київ, 08-09 грудня 2016 р. / за редакцією Л. Ф. Матюха, Л. В. Хіміон, О. К. Толстанов. – Київ: АНФ ГРУП, 2016 – С. 84-85
82. Сіліна Т. М., Коваль Г. Н., Сіліна Г. Н., Бухановська Т. М., Добрянська М.Б.Корекція вагінального дисбіозу як стратегія профілактики запальних захворювань жіночих статевих органів // Научно-практический журнал «Врачебноедело». – 2016. – № 3-4 (1138) –С. 107-113.
83. Матюха Л. Ф., Бухановська Т.М.Роль лікарів загальної практики – сімейних лікарів в ранньому виявленні осіб з орфанними захворюваннями // Здоров’я суспільства №1-2 Том 6 / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку (в рамках Всесвітнього дня сімейного лікаря)», Київ, 18-19 травня 2017 р. – С. 112-113.
84. Наталя В. Медведовська, Тетяна М. Бухановська, Анатолій А. Шевчик. Вивчення змін якості життя при вродженій патології органа зору у дітей раннього віку як інструмент формування соціальної їх адаптації в майбутньому // WiadomościLekarskie2017, tom LXX, nr 5, p. 917-920
85. Медведовська Н. В., Барінов Ю. В., Бухановська Т. М., Шевчик А. А. Результати дослідження змін якості життя при вродженій патології органу зору у дітей раннього віку // ScientificJournal «ScienceRise: MedicalScience», 2017, № 11(19), p. 44-47
86. Бухановська Т. М., Кухта Н. М.Вплив нейроадаптогенів на процес відновлення функцій нервової системи дитини // Здоров’я дитини. – Том 13, №5. – 2018. – С. 69-71 .
87. Матюха Л. Ф., Бухановська Т. М., Процюк О. В., Сіліна Т.М.Особливості навчання лікарів загальної практики – сімейних лікарів на етапі післядипломної освіти // ПАЦІЄНТ-ОРІЄНТОВАНА ДОПОМОГА У ЗАГАЛЬНІЙ ЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: зб. робіт сучасн. конференції з міжнар. участю, м. Київ, 7 -8 червня 2018 р. / за редакцією Л. Ф. Матюха, Л. В. Хіміон, О. К. Толстанов. – Київ : АНФ Груп, 2018. – С. 120-122
88. Матюха Л. Ф., Бухановська Т. М. Участь ГО «Українська Асоціація сімейної медицини» в забезпеченні безперервного професійного розвитку членів асоціації з питань вакцинації // Первинна медична допомога в ракурсі світових практик : збірн. праць наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 6–7 червня 2019 року. – Київ : АНФ ГРУП, 2019. – С. 36 – 38.
89. Бухановська Т. М., Дубовка К. М., Мельник Н. А.Профілактичний напрямок в роботі лікаря загальної практики – сімейного лікаря // Первинна медична допомога в ракурсі світових практик : збірн. праць наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 6–7 червня 2019 року. – Київ : АНФ ГРУП, 2019. – С. 6 – 7.
90. Larysa F. Matiukha, Nataliia V. Medvedovska, Tetiana M. Bukhanovska , InnaYu. DikhtiarenkoSOCIOLOGICAL STUDY RESULTS OF SELF-ASSESSMENT POSSIBILITIES FOR SELF-REALIZATION AMONG DOCTORS OF GENERAL PRACTICE – FAMILY MEDICINE IN UKRAINE // WiadomościLekarskie 2020, tom LXXIII, nr 3, p. 454-456

Відгуки

Поки що відгуків немає, але ви можете стати першим!

Оцінка відвідувачами

Кваліфікація

Увага

Ціна / Якість

Залишити відгук

Новини

Лікарі нашої клініки

Дербак Сергей Иванович

Пластичний реконструктивний хірург

Дербак Сергій Іванович

Лікар-педіатр

Тарасюк Олена Андріївна

Вартість прийомувід 300 грн

Лікар стоматолог-терапевт, завідуюча стоматологічним відділенням

Марченко Юлія Миколаївна

Вартість прийомувід 300 грн

Лікар кардіолог, Доктор медичних наук

Дроздова Ірина Володимирівна

Вартість прийомувід 600 грн

Лікар хірург, ендоскопіст, лікар УЗД, Кандидат медичних наук

Скворцов Костянтин Костянтинович

Вартість прийомувід 680 грн

Лікар мамолог-онколог

Пухліков Олексій Олександрович

Вартість прийомувід 490 грн

Лікар отоларинголог, пластичний хірург

Бандурка Мар’яна Григорівна

Вартість прийомувід 450 грн

Лікар хірург, флеболог, проктолог

Штинь Анатолій Вікторович

Вартість прийомувід 450 грн

Лікар акушер-гінеколог, доктор медичних наук

Семенюк Людмила Миколаївна

Вартість прийомувід 1000 грн

Головний лікар щелепно-лицевий хірург, кандидат медичних наук

Кеян Давид Миколайович

Вартість прийомувід 300 грн

Лікар стоматолог ортопед

Агабекян Андранік Вачикович

Вартість прийомувід 300 грн

Лікар стоматолог

Ткач Юлія Юріївна

Вартість прийомувід 300 грн

Врач стоматолог

Ткач Юлія Юріївна

Вартість прийомувід 300 грн

Лікар ортодонт

Коляндра Аліна Сергіївна

Вартість прийомувід 300 грн

Хірург-стоматолог, щелепно-лицевий хірург

Романова Анна Юріївна

Вартість прийомувід 300 грн

Уролог, онколог, професор, доктор медичних наук

Стаховський Едуард Олександрович

Вартість прийомувід 950 грн

Лікар мамолог-онколог

Денисенко Ярослав Володимирович

Вартість прийомувід 490 грн

Лікар гінеколог

Гринда Ігор Євгенович

Вартість прийомувід 300 грн

Лікар уролог, Онколог

Пікуль Максим Валентинович

Вартість прийомувід 350 грн

Лікар невролог, остеопат, кандидат медичних наук

Балицький Олександр Петрович

Вартість прийомувід 700 грн

Лікар стоматолог-терапевт

Белясник Тетяна Григорівна

Вартість прийомувід 300 грн

Лікар ендокринолог, кандидат медичних наук

Іваськіва Катерина Юріївна

Вартість прийомувід 450 грн

Лікар стоматолог-терапевт

Цапук Павло Вікторович

Вартість прийомувід 300 грн

Дитячий лікар-стоматолог

Чмига Тетяна Михайлівна

Вартість прийомувід 300 грн

Лікар-педіатр

Литвинюк Алла Георгіївна

Вартість прийомувід 450 грн

Лікар-дієтолог гастроентеролог, кандидат медичних наук

Якубовська Інесса Андріївна

Вартість прийомувід 550 грн

Лікар акушер-гінеколог

Малиновська Неля Валеріївна

Вартість прийомувід 350 грн

Лікар загальної практики-сімейний лікар, кандидат медичних наук

Бухановська Тетяна Миколаївна

Вартість прийомувід 350 грн

Пластичний хірург

Альошина Інна Григорівна

Вартість прийомувід 300 грн

Врач гинеколог-эндокринолог Лазаревич Алла Эдуардовна

Лікар акушер-гінеколог вищої категорії, гінеколог - ендокринолог, фахівець з УЗД в пренатальної діагностики та гінекології, аудит FMF (UK, London)

Лазаревич Алла Едуардівна

Вартість прийомувід 550 грн

Лікар дерматолог

Лебедєв Денис Валерійович

Вартість прийомувід 300 грн

Лікар-офтальмолог дитячий / дорослий

Сковпень Тетяна Вікторівна

Вартість прийомувід 300 грн

Кузик Ирина Витальевна

Лікар-отоларинголог (ЛОР), кандидат медичних наук

Кузик Ірина Віталіївна

Вартість прийомувід 650 грн

Дитячий кардіоревматолог

Гіносян Гаяне Овсепівна

Вартість прийомувід 450 грн

Більше лікарів