Аналізи

Аналіз калу на приховану кров

Лікарі нашої клініки

Стоматолог-ортопед

Агабекян Андранік Вачикович

Вартість прийому450 грн

Лікар загальної практики

Азаров Олександр Ігорович

Пластичний хірург

Альошина Інна Григорівна

Вартість прийому680 грн

Невролог, остеопат

Балицький Олександр Петрович

Вартість прийому700 грн

Стоматолог-терапевт

Белясник Тетяна Григорівна

Вартість прийому450 грн

Гастроентеролог

Бойко Ольга Вікторівна

Вартість прийому500 грн

Оториноларинголог, дитячий отоларинголог

Гущак Микола Всеволодович

Мамолог-онколог

Денисенко Ярослав Володимирович

Вартість прийому490 грн

Кардіолог

Дроздова Ірина Володимирівна

Вартість прийому600 грн

Пластичний хірург

Журавель Олексій Юрійович

Вартість прийому700 грн

Більше лікарів

Менше лікарів

Вартість послуг

Код

Назва роботи

Ціна від

Загальний аналіз крові +ШОЕ+лейкоцитарна формула160
Визначення загального білку в сироватці крові150
Визначення альбуміну в сироватці крові150
Визначення АЛТ+АСТ в сироватці крові160
Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові160
Визначення білірубіну та його фракцій +АЛТ+АСТ в сироватці крові125
Печінкові проби: білірубіну та його фракцій+АЛТ+АСТ+лужна фосфаза+гама-глутамілтрансферази+альфа-амілаза в крові+лактатдегідрогенази+загальний білок+альбумін+глюкоза300
Визначення сечовини в сироватці крові200
Визначення сечової кислоти в сироватці крові200
Визначення креатиніну в сироватці крові180
Ниркові проби: сечовина+креатинін+сечова кислота250
Тест глікемія15
Показники ліпідного обміну0
Визначення загального холестерину в сироватці крові90
Ліпідограма: холестерин+тригліцерин+ЛПВЩ+ЛПНЩ+ЛПДНЩ+КА350
Різне0
Визначення тропоніму, міоглобіну, КФК420
Визначення загальної кількості імуноглобулінів класів А, М, G в сироватці крові350
Феритин180
Аскариди, антитіла IgG до антигенів Ascaris lumbricoides (якісне визначення) 370
Лямблії, сумарні антитіла до антигенів Lamblia intestinalis (якісне визначення) 245
Д-димер263
Електроліти0
Визначення загального заліза в сироватці крові180
Визначення магнію в сироватці крові200
Визначення калію+натрію+хлору в сироватці крові250
Порушення вуглеводного обміну0
Глікозізильований гемоглобин250
Визначення глюкози в плазмі крові75
Визначення інсуліну і плазмі крові210
Порушення С-пептиду в плазмі крові300
Визначення індексу НОМА в плазмі крові350
Гормональні тести0
Тироксин вільний (Т4-Вільний)170
Тироксин вільний (Т4-Загальний)250
Трийодотиронін (Т3-Вільний)170
Трийодотиронін (Т3-Загальний)250
Тиреотропний (ТТГ)170
Т3-Вільний + Т4-Вільний + Тиреотропний гормон (ТТГ)750
Т3-Вільний + Т4-Вільний + Тиреотропний гормон (ТТГ) + Антитіла до ТТГ780
Т3-Вільний + Т4-Вільний + Тиреотропний гормон (ТТГ) + Антитіла до ТТГ + Антитіла до периксидази (АТПО)1300
Кортизол (слина)500
Адренокортикотропний гормон550
Кальцитонін500
Диференційна діагностика цукрового діабету 1/2 типу800
Кортизол (сеча)500
Мікроальбумінурія400
АТТГ200
АТПО200
Репродуктивні гормони0
Визначення активності пролактину250
Визначення активності фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) у крові250
Визначення активності Лютеинизуючого гормону (ЛГ) у крові300
Визначення прогестерону у крові300
ПСА загальний200
Фосфорно-кальцієвий обмін0
Визначення кальцію в сироватці крові150
Визначення кальцію іонізованого в сироватці крові150
Визначення фосфору в сироватці крові150
Вітамін D (250 H)263
Паратгормон300
Ревмопроби0
Визначення С-реактивний білку (кількісний) в сироватці крові100
Визначення ревматоїдного фактору (кількісний) в сироватці крові120
Визначення Антистретолізину-О (кількісний) в сироватці крові200
С-реактивний білок+ ревматоїдний фактор+ Антистретолізин-О+ сечова кислота220
ПСА вільний200
Пакет: ПСА загальний, вільний, співводношення між вільним та загальним300
Імунологічні тести0
Визначення групи крові та резус фактору133
Визначення резус антитіл300
Коагулограма0
Визначення протромбінового часу, протромбінового індексу, МНО100
Визначення фібриногену100
Визначення АЧТВ120
Визначення протромбінового часу120
Визначення протромбінового часу, протромбінового індексу, МНО, фібриногену, АЧТВ220
Коагулограма (комплекс)185
Вірусна панель0
Гепатит А методом ІФА168
Гепатит В (HBsAg) якісно та кількісно методом ІФА168
Гепатит C (HCV) якісно та кількісно методом ІФА168
Мікрореакція преципітації для діагностики сифіоісу (RW)168
Визначення імуноглобулінів класу G.M до вірусу Епштейн-Барру350
Імуноглобулін Е220
Виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) 1 та 2 типу168
Визначення АТ класу IgG до вірусу кору (якісне та кількісне визначення)130
TORCH група0
Визначення імуноглобулінів класу G до вірусу краснухи250
Визначення імуноглобулінів класу М до вірусу краснухи250
Визначення імуноглобулінів класу G, М до вірусу краснухи350
Визначення імуноглобулінів класу G до Chlamydia trachomatis250
Визначення імуноглобулінів класу M до Chlamydia trachomatis250
Визначення імуноглобулінів класу G,M до Chlamydia trachomatis350
Визначення імуноглобулінів класу G до цитомегаловірусу людини250
Визначення імуноглобулінів класу М до цитомегаловірусу людини250
Визначення імуноглобулінів класу G,М до цитомегаловірусу людини350
Визначення імуноглобулінів класу G до Toxoplasma gondii250
Визначення імуноглобулінів класу M до Toxoplasma gondii250
Визначення імуноглобулінів класу G,М до Toxoplasma gondii350
Визначення імуноглобулінів класу G до вірусу простого герпесу перщошго та другого типу250
Визначення імуноглобулінів класу М до вірусу простого герпесу перщошго та другого типу250
Визначення імуноглобулінів класу G,М до вірусу простого герпесу перщошго та другого типу350
Повний пакет TORCH1800
Дослідження калу на виявлення антигенів H.Pylori300
Дослідження крові на виявлення антигенів H.Pylori250
Дослідження фекалій0
Копрограма250
Кал на виявлення яєць гельмінтів100
Соскоб (зішкребок) на ентеробіоз100
Дослідження калу на лямблії180
Бактеріологічне дослідження0
Бактеріолологічний посів+антибіотикограмма матеріалу з рани760
Бактеріолологічний посів+антибіотикограмма сечі760
Бактеріолологічний посів+антибіотикограмма калу на дизбактеріоз760
Бактеріолологічний посів+антибіотикограмма секрету простати760
Бактеріолологічний посів+антибіотикограмма секрету виділень шийки матки760
Бактеріолологічний посів+антибіотикограмма секрету виділень з вагіни760
Дослідження сечі0
Загальний аналіз сечі45
Сеча за Зимницьким200
Сеча за Нечипоренком55
Креатинін сечі200
Сечова кислота у сечі200
Фосфор у сечі200
Аналіз сечі на цукор (кількісно)80
Визначення білку в сечі80
Добова сеча для визначення білку, глюкози та питомої ваги80
Діастаза сечі120
Цитологічне дослідження0
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки)300
Рідинна интологія ПАП-тест700
Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія)300
Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія)250
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки360
Кольпоцитограма320
Цитологічне дослідження секрету простати250
Цитологічне дослідження винітних рідин520
Рідинна цитологія випітних рідин600
Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз450
Цитологічне дослідження зішкрібу з бронхів600
Цитологічне дослідження бронхоальнеолярного лаважу600
Рідинна цитологія бронхоальвеолярного лаважу600
Цитологічне дослідження відбитку з рогівки чи кон'юнктиви550
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій550
Рідинна цитологія тонкоголкових пункційних біопсій550
Цитологічне дослідження пунктат кістозних утворень600
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів600
Цитологічне дослідження матеріалу зі шлунково-кишкового тракту600
Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри600
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів кісткового мозку700
Рідинна цитологія сечі600
Діагностика випітних рідин при метастатичних процесах, імуноцитохімія5000
Інтраопераційна цитологія1500
Цитологічне дослідження мазка крові550
Дослідження препаратів кісткового мозку та крові на гемобластози (патоморфологічний цитохімічний методи)3000
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 550
Рідинна цитологія ПАП-тест + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 800
Рідинна цитологія ПАП-тест + High-Risk HPV DNA test (ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику) 2000
Рідинна цитологія ПАП-тест + High-Risk HPV DNA test (ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику) + ST7 - інфекції, що передаються статевим шляхом3000

ВідгукиВ клинику попали впервые. И я не могу не оставить о ней свой отзыв. Удаляли дочке 4х-летке аденоиды. Ехали непосредственно к доктору и очень приятным бонусом оказалась и сама клиника. Огроменное спасибо Кузик Ирине ​Витальевне- золотые руки, врач от Бога. ​Большое спасибо нашему анестезиологу!!! Спасибо девочкам- медсёстрам. Они с лёгкостью находят общий язык с детками. Операция прошла успешно, ежедневный контроль послеоперационного лечения в телефонном режиме. Хочу отметить высокий профессионализм всей команды, которая проводила операцию: хирурга, анестезиолога, мед.сестёр, всего мед.персонала. В бережливые и заботливые руки таких мед.работников не страшно передавать своего ребёночка. Стерильность везде и во всем. Ребенку перед операцией провели экскурсию по операционному блоку. Влились в ее доверие с таким мастерством,что она с чувством радости и счастья пошла оперироваться. Вот уже 2 дня,как дома ,а дочка просится обратно!!! Там ее ДРУЗЬЯ, там круто! И я считаю- это лучший показатель для клиники. Желание ребёнка вернуться обратно. Клиника суперовая, персонал отличный! Если когда-нибудь не дай Бог чего – только сюда!!!